Η τεχνολογία Acusense βασίζεται σε αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης βαθιάς εκμάθησης (deep learning), ο οποίος φιλτράρει όλα τα γεγονότα που καταγράφει η κάμερα και μας ειδοποιεί μόνο σε περίπτωση που εντωπίσει άνθρωπο ή αυτοκίνητο. Έτσι ενημερωνόμαστε σε πραγματικό χρόνο και αποφεύγονται οι ψευδείς συναγερμοί (ποσοστό 90%). Επίσης μέσω της τεχνολογίας Acusense μπορούμε να οριοθετήσουμε εικονικά συγκεκριμένη περιοχή του πλάνου ή μια νοητή γραμμή και θα δεχτούμε ειδοποιήσεις σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει το κάνόνα που έχουμε ορίσει. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει γρήγορη αναζήτηση συμβάντων στο καταγραφικό με διάφορα φίλτρα που ορίζουμε εμείς.