Προϊόντα
Αρχική  »    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
09/09/2006    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της SYNCOM Information Systems


Η SYNCOM Information Systems έχει δεσμευτεί να προστατέψει το ιδιωτικό σας απόρρητο (νόμοι  Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06) και να αναπτύξει τεχνολογία που θα σας προσφέρει την πιο πλούσια και ασφαλή εμπειρία κατά τη χρήση του δικτύου. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο μεγαλύτερο μέρος της τοποθεσίας μας, χωρίς να μας δώσετε πληροφορίες για εσάς. Ωστόσο, μερικές φορές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, και αυτή η δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου εξηγεί τον τρόπο συλλογής δεδομένων και χρήσης τους σε αυτές τις περιπτώσεις. Διαβάστε την πλήρη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της SYNCOM Information Systems. Χρησιμοποιώντας την τοποθεσία syncom.gr συμφωνείτε με τις πρακτικές που αφορούν τα δεδομένα, οι οποίες περιγράφονται σε αυτήν τη δήλωση.


Συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων
Θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το άτομό σας (προσωπικά στοιχεία) ή που μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Σε γενικές γραμμές, οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται όταν χρειάζεται να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό, να παραγγείλετε ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να συμμετάσχετε σε μια τοποθεσία ελεγχόμενης πρόσβασης ή κατά την αγορά και τη δήλωση προϊόντων. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τη SYNCOM Information Systems περιορίζονται συχνά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη γλώσσα, τη χώρα ή την περιοχή, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν και άλλες πληροφορίες, όταν απαιτούνται για την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε.

Όταν αγοράζετε και εγκαθιστάτε ένα νέο προϊόν, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να κάνετε ηλεκτρονική δήλωση του προϊόντος που αγοράσατε. Κατά τη δήλωση της αγοράς σας, ενοποιούμε αυτές τις πληροφορίες δήλωσης με άλλες πληροφορίες που μας έχετε δώσει κατά τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην τοποθεσία μας στο Web. Αυτό είναι το προσωπικό σας προφίλ.


Χρήση των προσωπικών σας στοιχείων
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τέσσερις βασικούς σκοπούς:

1.)   Εύκολη χρήση της τοποθεσίας, χωρίς να χρειάζεται η εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων περισσότερες από μία φορές.

2.)   Γρήγορη εύρεση λογισμικού, υπηρεσιών ή πληροφοριών στην τοποθεσία syncom.gr

3.)   Δημιουργία και παροχή περιεχομένου που να ταιριάζει περισσότερο σε εσάς.

4.)   Ειδοποίηση για αναβαθμίσεις προϊόντων, ειδικές προσφορές, ενημερωμένες πληροφορίες και άλλες νέες υπηρεσίες που παρέχει η SYNCOM Information Systems.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στην syncom.gr ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από κοινού εντός της SYNCOM Information Systems, συμπεριλαμβανομένων των ελεγχόμενων θυγατρικών της και συγγενών εταιρειών. Επιπλέον, η SYNCOM Information Systems προσλαμβάνει περιστασιακά άλλες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών εκ μέρους της, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, της ταχυδρομικής αποστολής και της παράδοσης προϊόντων που έχουν αγοραστεί, των απαντήσεων σε ερωτήσεις πελατών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες, της αποστολής ταχυδρομικής αλληλογραφίας και της επεξεργασίας εγγραφών σε εκδηλώσεις. Αυτές οι εταιρείες θα λάβουν μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την παράδοση της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η SYNCOM Information Systems θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς ειδοποίηση, μόνο στην περίπτωση που αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε ένδειξη καλής πίστης ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για: (α) τη συμμόρφωση με τα διατάγματα του νόμου ή με τη νομική διαδικασία που τηρείται στη SYNCOM Information Systems ή στην τοποθεσία, (β) την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της SYNCOM Information Systems και της οικογένειας των τοποθεσιών της στο Web και (γ) τη λήψη μέτρων σε επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία της προσωπικής ασφαλείας των χρηστών της SYNCOM Information Systems, των τοποθεσιών της στο Web ή του κοινού.


Έλεγχος των προσωπικών σας στοιχείων
Όταν κάνετε εγγραφή ή μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία για άλλον σκοπό, η SYNCOM Information Systems δεν θα κάνει κοινή χρήση αυτών των στοιχείων με τρίτα μέρη χωρίς την έγκρισή σας, με εξαίρεση τις λίγες περιπτώσεις που έχουν ήδη αναφερθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Μέσω της εγγραφής σας δίνεται επίσης η δυνατότητα να μας γνωστοποιήσετε αν και πως θέλετε η SYNCOM Information Systems να επικοινωνεί μαζί σας. Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να αποφασίσετε ποιες πληροφορίες θέλετε να λαμβάνετε και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να τις λαμβάνετε. Ή μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε ότι δεν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας.

Η SYNCOM Information Systems ενδέχεται κατά καιρούς να αποστέλλει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα σας πληροφορεί για θέματα τεχνικής εξυπηρέτησης σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ζητήσατε. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την κατάργηση της εγγραφής σας από αυτήν την αλληλογραφία, καθώς θεωρείται βασικό στοιχείο της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει.


Ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων
Η SYNCOM Information Systems προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και σέβεται τις επιλογές σας όσον αφορά τη χρήση τους. Προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται ποτέ εκτός της εταιρείας χωρίς την έγκρισή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που εξηγούνται παραπάνω. Εντός της εταιρείας, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικό πρόσβασης. Τα στοιχεία σας ενδέχεται να αποθηκευτούν και να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει γραφεία η SYNCOM Information Systems, οι θυγατρικές της, οι συγγενείς της εταιρείες ή οι αντιπρόσωποί της. Χρησιμοποιώντας την τοποθεσία syncom.gr, συμφωνείτε με οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά εκτός της χώρας σας.


Χρήση των cookies
Για να εξασφαλίσει ότι δημοσιεύει περιεχόμενο που οι πελάτες χρειάζονται και θέλουν, η SYNCOM Information Systems συλλέγει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία επισκέψεων στις τοποθεσίες με τη χρήση των cookies. Δεν παρακολουθούμε τη χρήση της τοποθεσίας από μεμονωμένους χρήστες.

Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται την τοποθεσία, τοποθετείται ένα cookie στον υπολογιστή του πελάτη (εάν ο πελάτης αποδέχεται τα cookies) ή γίνεται ανάγνωση του cookie, εάν ο πελάτης έχει επισκεφτεί την τοποθεσία παλιότερα.

Τα σήματα περιήγησης στο Web, γνωστά επίσης ως τεχνολογία clear gif ή ετικέτες ενεργειών, βοηθούν στην παράδοση του cookie. Αυτή η τεχνολογία μας ενημερώνει για τον αριθμό των επισκεπτών που έκαναν κλικ σε στοιχεία-κλειδιά (όπως συνδέσεις ή γραφήματα) σε μια σελίδα της syncom.gr στο Web. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν την τεχνολογία για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες αναγνώρισης στην syncom.gr. Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση της τοποθεσίας syncom.gr στο Web. Δεν κοινοποιούμε πληροφορίες παρακολούθησης εκτός της syncom.gr και δεν επιτρέπουμε σε άλλες εταιρείες να τοποθετούν clear gif στις τοποθεσίες μας.

Εάν επιλέξετε το πρόγραμμα περιήγησης να μην αποδέχεται cookies από την τοποθεσία της syncom.gr στο Web, θα έχετε τη δυνατότητα προβολής του κειμένου στις οθόνες. Ωστόσο δεν θα αποκτήσετε την εμπειρία μιας επίσκεψης προσαρμοσμένης στις ανάγκες σας ούτε θα έχετε τη δυνατότητα εγγραφής στις προσφορές υπηρεσιών της τοποθεσίας.


Αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση
Η SYNCOM Information Systems θα ενημερώνει περιστασιακά αυτήν τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Στοιχεία για επικοινωνία
Τα σχόλιά σας όσον αφορά αυτήν τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα. Επικοινωνήστε με τη SYNCOM Information Systems μέσω του e-mail info@syncom.gr ή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου